Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 21/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 217 42 0 0 217 42
2 QSHP Shkup 34 3 0 0 34 3
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 106 5 0 0 106 5
6 Sistina (privat) 119 13 0 0 119 13
7 ASHAM 189 26 0 0 189 26
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 665 89 0 0 665 89
Konfirmuar në Serbi – 1 (Kumanovë)
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 51885 5194 4981 24 46904 5170
1 ISHP- Virusologjia 28164 3170 3225 22 24939 3148
2 QSHP Shkup 754 146 0 0 754 146
3 Avicena (skrining) 2646 326 0 0 2646 326
4 Biotek (privat) 4220 185 0 0 4220 185
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7111 432 0 0 7111 432
6 Sistina (privat) 3576 180 0 0 3576 180
7 ASHAM 4608 672 1756 2 2852 670
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 51 2 0 0 51 2

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 21.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 36 5 9 2534 410,3 87 14,1 3,4% 726 1721
2 Kumanovë 2 694 486,4 36 25,2 5,2% 417 241
3 Dibër 82 295,4 4 14,4 4,9% 48 30
4 Shtip 8 30 275 522,1 4 7,6 1,5% 83 188
5 Prilep 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Tetovë 4 2 1 538 269,3 40 20,0 7,4% 172 326
7 Strugë 10 180 265,3 26 38,3 14,4% 54 100
8 Veles 2 1 167 252,0 11 16,6 6,6% 123 33
9 Manastir 2 42 41,2 2 2,0 4,8% 27 13
10 Ohër 13 1 112 199,6 3 5,3 2,7% 17 92
11 Kavadar 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Gostivar 1 1 4 83 69,3 8 6,7 9,6% 25 50
13 Gjevgjeli 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Strumicë 1 10 10,6 1 1,1 10,0% 3 6
15 Kriva Pallankë 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 1 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 2 1 61 127,2 2 4,2 3,3% 32 27
19 Probishtip 1 1 13 85,0 0 0,0 0,0% 3 10
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Sveti Nikole 2 16 78,0 0 0,0 0,0% 2 14
29 Kërçovë 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Prespë 6 65 397,5 1 6,1 1,5% 0 64
31 Negotinë* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Gjithsej 90 9 48 5196 250,1 247 11,9 4,8% 1974 2975

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 PDF