Dita të cilës i referohen rezultatet 25/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 290 16
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 25 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0
6 Sistina (privat) 15 0
7 ASHAM 5 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 335 19
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 25.4.2020 Raste të vdekjes (të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (Gjithsej)
1 Shkup 3 1 471 13
2 Kumanovë 8 1 371 15
3 Dibër 51 4
4 Shtip 34 2
5 Prilep 2 141 4
6 Tetovë 73 4
7 Strugë 2 64 12
8 Veles 2 66 3
9 Manastir 19 0
10 Ohër 15 0
11 Kavadar 5 1
12 Gostivar 1 15 1
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 5 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 28 1
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 0
22 Pehçevë 1 0
23 Vallandovë 1 0
24 Vinicë 1 2 0
25 Kërçovë 2 0
26 Negotinë* 4 0
Gjithsej 19 2 1386 61
*dy të sëmurë nga NJR NEgotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 15120 1386
1 ISHP- Virusologjia 10255 1142
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 345 25
3 Avicena (skrining) 342 25
4 Biotek (privat) 705 33
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3231 153
6 Sistina (privat) 229 8
7 ASHAM 13 1