Факти за ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година

Факти за ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година

Факти за ХИВ/СИДА во  Република Македонија во периодот 1987 – 2014 година (28.11.2014) Податоците наведени подолу сумарно ја прикажуваат состојбата со ХИВ/СИДА  болеста во Р. Македонија. Првиот ХИВ позитивен случај во Р. Македонија се регистрира во 1987 година. Прво лице заболено од…

Прочитај Повеќе