Македонија продолжува успешно да претседава со Управувачкиот комитет на регионалната меѓуагенциска работна група на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје во состојба на кризи

Македонија продолжува успешно да претседава со Управувачкиот комитет на регионалната меѓуагенциска работна група на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје во состојба на кризи

Од 14-16 октомври, 2014 година во Истанбул, Турција се одржа 3-от Форум на Меѓуагенциската Работна…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ