Ефекти од Скрининг-програмата за рано откривање на рак на грло на матка во Република Македонија по повод “Неделата за превенција на цервикалниот канцер”, 25-31 јануари 2015 година

Со цел намалување на инциденцата и смртноста на жените од рак на грло на матка…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ