Преглед на епидемиолошката состојба со ХИВ во Р.С. Македонија и постигнатите резултати согласно Програмата за заштита на населението од ХИВ за 2019 година (заклучно со 1 декември)

Клучни факти за ХИВ во светски рамки   од сите инфицирани лица во светски рамки…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ