Македонија продолжува успешно да претседава со Управувачкиот комитет на регионалната меѓуагенциска работна група на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје во состојба на кризи

Македонија продолжува успешно да претседава со Управувачкиот комитет на регионалната меѓуагенциска работна група на УНФПА за сексуално и репродуктивно здравје во состојба на кризи

Од 14-16 октомври, 2014 година во Истанбул, Турција се одржа 3-от Форум на Меѓуагенциската Работна…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Ебола вирусна болест – Проценка на ризик при патување и транспорт: Препораки за јавно-здравствените власти и транспортниот сектор

Ебола вирусна болест – Проценка на ризик при патување и транспорт: Препораки за јавно-здравствените власти и транспортниот сектор

ПРЕВЗЕМИ PDF ДОКУМЕНТ ЗА ЕБОЛА ВИРУСНА БОЛЕСТ-ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ПРИ ПАТУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ:ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИТЕ ВЛАСТИ…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ