„ЗЕЛЕНИ ВЕШТИНИ ЗА МЛАДИТЕ: KОН ОДРЖЛИВ СВЕТ“ Е МОТОТО ПОД КОЕ СЕ ОДБЕЛЕЖУВА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МЛАДИТЕ ВО 2023 ГОДИНА

Денеска светот се залага за зелена транзиција. Преминот кон еколошки одржлив и пријателски настроен свет е од клучно значење не само за одговор на глобалната климатска криза, туку и за постигнување на Целите за одржлив развој (ЦОР). Успешната транзиција кон позелен свет ќе зависи од развојот на зелените вештини кај населението. Зелените вештини се „знаење, способности, вредности и ставови потребни за живеење, развој и поддршка на одржливо и ефикасно општество со ресурси“. Тие вклучуваат технички знаења и вештини кои овозможуваат ефективно користење на зелените технологии и процеси во професионалните услови, како и трансверзални вештини кои се потпираат на низа знаења, вредности и ставови за да се олеснат еколошки одржливите одлуки во работата и во животот. Поради нивната интердисциплинарна природа, суштината на зелените вештини понекогаш се изразува, делумно ако не и целосно, преку други поврзани термини како што се „вештини за иднината“ и „вештини за зелените работни места“. Додека зелените вештини се релевантни за луѓето од сите возрасти, тие имаат зголемено значење за помладите луѓе, кои можат да придонесат за зелената транзиција подолг временски период.

iyd

 

Меѓународниот ден на младите се одбележува од 1999 година. Генералното собрание по предлог на Светската конференција на министри одговорни за младите, одржана во Лисабон, 8-12 август 1998 година, ја усвои резолуцијата 54/120 и го прогласи 12 август за Меѓународен ден на младите.

Собранието препорача да се организираат активности за информирање на јавноста за да се поддржи Денот на младите, за промовирање на поголема свесност за Светската програма за акција за млади, усвоена од Генералното собрание во 1995 година (резолуција 50/81).

Меѓународниот ден на младите се одбележува секоја година на 12 август. Младите лидери избираат тема за одбележување на денот, често пати во соработка со младинските организации и членови на Меѓуагенциската мрежа на Обединетите Нации, за младинскиот развој. Оваа програма ги охрабрува младите ширум светот да организираат активности за подигање на свеста за состојбата на младите во нивната земја.

 

ОВА Е ВАШ ДЕН!

Размислете што можете да направите во вашата заедница и на кој начин можете најефективно да ја дисеминирате пораката. Направете го тоа заеднички на забавен начин и користете ги сите ваши канали за да ја ширите пораката. Размислете за Фејсбук, Твитер, универзитетските билтени и локалните весници.

  • Едукативна радио емисија. Контактирајте со популарни локални и национални радио станици за да побарате место за дискусија со истакнати поединци и млади.
  • Организирајте (виртуелна) јавна средба или дебата за да разговарате за придонесот на младите за глобалните прашања.
  • Иницирајте дискусии на тркалезна маса меѓу возрасните и младите за да се промовира меѓугенерациското разбирање.
  • Организирајте младински форум за размена на идеи и дискусија за културните средини со цел да им помогнете на младите да ги прифатат другите и да ја популаризираат културата на ненасилство.
  • Организирајте (виртуелен) концерт за промоција на Меѓународниот ден на младите и почетокот на годината. Поканете ги локалните музичари и комбинирајте го со панел-дискусија или поканете политичар или креатор на политиките да одржи говор.
  • Создадете „информативна точка, за прашања поврзани со младите во центарот на градот/селото, во средните училишта или на универзитетите.
  • Организирајте изложба. Добијте дозвола да користите јавен простор за уметничка изложба, која ги прикажува предизвиците на младите денес или како младите придонесуваат за развојот. Обидете се да ги вклучите младите во доменот на културата, уметноста и музиката, да ја подигнете свеста за прашања поврзани со младите.
  • Пишете му на вашиот министер за млади за да го информирате за предизвиците со кои се соочуваат младите во секојдневниот живот и да предложите решенија. Списокот на министрите за млади, можете да го најдете на un.org/youth.

 

ИСКОРИСТЕТЕ ЈА МОЖНОСТА – ОВА Е ВАШ ДЕН!

 

Подготовка: Оддел за здравствена промоција и следење на болести