20 Март 2023- Светски ден на орално здравје

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД НЕТРЕТИРАНИ ОРАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА СЕ ТЕШКИ И ИСЦРПУВАЧКИ Оралното здравје како составен дел на општото здравје го поддржува поединецот да го постигне својот потенцијал, а со тоа овозможува да го даде својот придонес и целосно да учествува во сите…

Прочитај Повеќе

Финансиски извештај за годишна сметка за 2022 година

Финансиски извештај за годишна сметка за 2022 година Биланс на состојба за 2022 година- сопствени средства  Биланс на приходи и расходи за 2022 година – сопствени средства  Биланс на состојба за 2022 година – средства од ФЗОМ  Биланс на приходи и расходи за…

Прочитај Повеќе