Маларија во Грција

Актуелна состојба: Според податоците на Националниот Центар за контрола и превенција на болестите (KEELPNO) во Грција, до средината на август месец 2016 година се регистрирани вкупно 65 случаи на заболување од маларија, во споредба со 85 пријавени случаи во текот…

Прочитај Повеќе

можни заразни заболувања во поплавените подрачја

Постојaт три главни групи на ризици по здравјето на населението во поплавениот регион: Физички повреди (исеченици, фрактури) Опасност од штетни микоорганизми Изложеност на штетни хемикалии (од земјоделството, труења од невнимателна употреба на хемиски средства, средства за чистeње и др.)  …

Прочитај Повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Информираме дека Министерството за здравство и релевантните здравствени установи ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија и ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје извршија санитарно-хигиенски увиди на загрозените подрачја од поплавата во Скопскиот регион (н. Ченто, н. Сингелиќ-Економија, с.…

Прочитај Повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Информираме дека Министерството за здравство и релевантните јавни здравствени установи ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија и ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје, како и од ЈП Водовод и канализација – Скопје од Центарот за санитарна контрола извршија…

Прочитај Повеќе

Информации за поплавите

Информираме дека Министерството за здравство и останатите институции успешно се справуваат со настанатата состојба по интензивните врнежи и поплави (буични поплави/flash flood) 33/л/м2 за 30 минути, а за наредните 2 часа/93 л/м2 во Скопскиот регион. Во Тетовскиот регион имаше врнежи…

Прочитај Повеќе