СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (48 недела, до 03.12.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 48-ма недела од 2017 година (од 27.11.2017 – 03.12.2017), во Република Македонија пријавени се 121 (I=5,9/100.000) новозаболени од грип/на грип слични заболувања, што е намалување во споредба со минатата недела кога биле регистрирани…

Прочитај Повеќе

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – 03.12.2017

Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби е ден кој беше промовиран од страна на Обединетите нации од 1992 година. Целта на овој ден е да се поттикне подобро разбирање од страна на целокупното општество за луѓето со хендикеп,  да…

Прочитај Повеќе
1 Декември 2017, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

1 Декември 2017, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

ХИВ/СИДА ВО СВЕТСКИ РАМКИ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во 2017 г. Клучни факти за ХИВ во 2017 г. Логото на сите постери за одбележување на 1 Декември во 2017 г.е: Сите се бројат (Everybody counts). Неодамнешниот извештај на ЕЦДЦ -…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017 (47 недела, до 26.11.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 47-та недела од 2017 година (од 20.11.2017 – 26.11.2017), во Република Македонија пријавени се 158 (I=7,6/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип, што е зголемување за 2,4 пати во споредба со минатата недела…

Прочитај Повеќе

ВЛИЈАНИЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ОТВОРЕНО – НОВА АЛАТКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК

Што е аерозагадување? Воздухот е составен од смеса на гасови (78% азот, 21% кислород, 0,09% аргон, 0,03% јаглероден диоксид, 0,07% водена пареа и други елементи во трагови). Присуството на супстанци што не влегуваат во состав на нормалниот воздух се нарекува…

Прочитај Повеќе