26 Јуни Меѓународен ден против злоупотреба на дрога и недозволена трговија

Меѓународниот против злоупотреба на дрога и недозволена трговија или Светски ден на дрогата, се одбележува секоја година на 26 јуни со цел да се зајакне акцијата и соработката за постигнување свет без злоупотреба на дрога. И секоја година, поединци, цели…

Прочитај Повеќе

Хеморагична треска со бубрежен синдром – информации за јавноста

 Хеморагична треска со бубрежен синдром – информации за јавноста Хеморагичната треска со бубрежен синдром (ХТБС) припаѓа на групата на хеморагични трески во која се вбројуваат и Конго-кримската хеморагична треска, жолта треска, денга и слично. Сепак, според една карактеристика е многу…

Прочитај Повеќе

Конго-кримска хеморагична треска – информации за населението

Конго-кримска хеморагична треска – информации за населението Факти Конго-кримската хеморагична треска (ККХТ) е широко распространета болест која се пренесува преку крлежи, предизвикана од вирус (Nairovirus) од семејството Bunyaviridae. Вирусот на Конго-кримска хеморагична треска предизвикува сериозни епидемии на вирусна хеморагична треска.…

Прочитај Повеќе