5 причинители на смртни случаи во иднина

Во иднина, како главен причинител на смртни случаи  ќе бидат сообраќајните несреќи, кои воедно се наоѓаат и на врвот на списокот направен од страна на СЗО. Еден од најголемите причинители на смртни случаи во наредните декади ќе бидат сообраќајните несреќи.…

Прочитај Повеќе
29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО

29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО

Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво, тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести кардиоваскуларните болести заедно со малигните…

Прочитај Повеќе

СООПШТЕНИЕ – 24.09.2015

 Со поддршка на Министерството за здравство Институтот за јавно здравје на Република Македонија по 15 пат, оваа година ќе го одбележи Светскиот ден на срцето – 29 септември. Традиционално, Институтот за јавно здравје организира активности за подигање на свеста кај…

Прочитај Повеќе
Меѓународен ден на мирот

Меѓународен ден на мирот

Мирот како фактор да го зачуваме здравјето Војните имаaт големо влијание за појава на многу социјално медицински проблеми и за влошување на здравствената состојба на населението, бидејќи здравствената состојба на населението драстично се променува, односно се влошува погодувајќи го населението…

Прочитај Повеќе
Меѓународен ден на младите, 12.08.2015

Меѓународен ден на младите, 12.08.2015

Здравствена состојба и здравствена заштита на училишни деца и младина во Р.Македонија, 2014 Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  40 места пунктови, кои сите се во град. Во оваа дејност работат 76 лекари и…

Прочитај Повеќе