СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2014/2015  (до 8-ма недела, до 22.02.2015)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2014/2015 (до 8-ма недела, до 22.02.2015)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАТОЦИ Во текот на 8-мата недела од 2015 година (од 16.02 – 22.02.2015 година), во Република Македонија се пријавени 3.326 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што претставува зголемување на бројот на регистрирани случаи во однос на минатата…

Прочитај Повеќе

ПAП тест видео

  Во Република Македонија согласно Програмата за рано откривање на малигни заболувања, е воведен  бесплатен скрининг со ПАП тест за жени на  одредена возраст. Според програмските задачи за превенција од карцином на грлото на матката. Годинава бесплатен ПАП можат да…

Прочитај Повеќе
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2014/2015   (до 7-ма недела, до 15.02.2015)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2014/2015  (до 7-ма недела, до 15.02.2015)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАТОЦИ Во текот на 7-мата недела од 2015 година (од 09.02 – 15.02015 година), во Република Македонија се пријавени 2.059 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што претставува зголемување на бројот на регистрирани случаи во однос на минатата…

Прочитај Повеќе

Прирачник за безбедно управување со отпад од цитостатици

Проф. д-р Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје на Република Македонија изврши обука на тема „Управување со отпад од цитостатици) на 29 стручни лица од Универзитетска Клиника за онкологија и радиотерапија-Скопје, Клиничка Болница-Битола,  Универзитетска Клиника за детски болести-Скопје оддел за онкологија,  Универзитетска Клиника…

Прочитај Повеќе

Информација за состојбата на појава на туларемија во Република Македонија

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со појава на Туларемија во Република Македонија Во последните две недели, заклучно со 11 февруари 2015 година, до Центарот за контрола и превенција на заразни болести при…

Прочитај Повеќе