Анкетата се спроведува од страна на Институтот за јавно здравје и има за цел да се дознае нивото на информираност на јавноста со концептот на вмрежување на надлежни институции преку информациски системи, со цел координирано да се следат климатските промени.

 

Прашалникот е поставен на линкот:

https://forms.gle/qEZ5UbTcoVKaZ9Et8 и е достапен на македонски јазик.