Тема: Македонија Денес – Епидемија на морбили во Скопје

Извор:  Televizija 24, 28 декември, 2018
Гостин: д-р Владимир Микиќ