Извор: Алсат ТВ,6.4.2020

Тема: “Лична хигиена и дебелина во контекст на КОВИД-19″

проф. д-р Игор Спироски, ИЈЗ