Државни институции   

Собрание на Република Северна Македонија

Влада на Република Северна Македонија

Министерство за здравство на Република Северна Македонија

Фонд за здравствено осигурување

Институт за акредитација на Република Северна Македонија

Министерство за животна средина и просторно планирање

Државен завод за статистика

Регионални центри за јавно здравје   

Центар за јавно здравје – Скопје

Центар за јавно здравје – Битола

Центар за јавно здравје – Тетово

Телефонски Именик на Центрите за јавно здравје и ПЕ

Здравствени установи во Република Северна Македонија  

Здравствен дом- Скопје

Здравствен дом- Неготино

Завод за Респираторни Заболувања – Отешево

Светски организации   

Светска здравствена организација

UNICEF

UNFPA

Codex Alimentarius

Здравствена мрежа на земјите од Југоисточна Европа

Образовни институции

Универзитет Св.Кирил и Методиј – СКопје

Медицински факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

Други активности на Институтот  

Македонско здружение за индустриска хигиена и професионално здравје

Лабораторија за јонизирачко зрачење

АЛЕРТ

Здружение на лекари по социјална медицина