Државни институции   

Собрание на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Министерство за здравство на Република Македонија

Фонд за здравствено осигурување

Институт за акредитација на Република Македонија

Министерство за животна средина и просторно планирање

Државен завод за статистика

Регионални центри за јавно здравје   

Центар за јавно здравје – Скопје

Центар за јавно здравје – Битола

Центар за јавно здравје – Тетово

Телефонски Именик на Центрите за јавно здравје и ПЕ

Здравствени установи во Република Македонија  

Здравствен дом- Скопје

Здравствен дом- Неготино

Завод за Респираторни Заболувања – Отешево

Светски организации   

Светска здравствена организација

UNICEF

UNFPA

Codex Alimentarius

Здравствена мрежа на земјите од Југоисточна Европа

Образовни институции

Универзитет Св.Кирил и Методиј – СКопје

Медицински факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

Други активности на Институтот  

Македонско здружение за индустриска хигиена и професионално здравје

Лабораторија за јонизирачко зрачење

АЛЕРТ

Здружение на лекари по социјална медицина