МАРТ- Месец за подигање на свеста за рак на дебелото црево (КРК)-флаер

flaer
flaer

 

МАРТ- Месец за подигање на свеста за рак на дебелото црево (КРК)-постер

flaer

 

СОСТОЈБА СО КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ВО СВЕТОТ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

flaer

 

*Презентација (ppt )верзија