Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 18.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 256 13 112 0 144 13
2 Ветеринарен Факултет 7 1 0 0 7 1
3 Авицена 12 1 0 0 12 1
4 Биотек 36 0 0 0 36 0
5 Жан Митрев Клиника 61 3 0 0 61 3
6 Систина 53 2 0 0 53 2
7 МАНУ 108 2 91 0 17 2
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 533 22 203 0 330 22
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 18.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 8 1 16 636 103,0 22 3,6 3,5% 471 143
2 Куманово 10 416 291,5 21 14,7 5,0% 374 21
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 2 38 72,1 2 3,8 5,3% 32 4
5 Прилеп 2 6 202 211,9 12 12,6 5,9% 131 59
6 Тетово 3 1 15 150 75,1 13 6,5 8,7% 71 66
7 Струга 1 71 104,6 15 22,1 21,1% 51 5
8 Велес 4 1 125 188,7 8 12,1 6,4% 64 53
9 Битола 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 1 20 16,7 2 1,7 10,0% 15 3
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Крива Паланка 1 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Вкупно 22 2 50 1839 88,9 106 5,1 5,8% 1351 382
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 22255 1839 908 1 21347 1838
1 ИЈЗ – Вирусологија 14605 1478 467 1 14138 1477
2 Ветеринарен Факултет 584 46 0 0 584 46
3 Авицена 527 34 0 0 527 34
4 Биотек 1268 48 0 0 1268 48
5 Жан Митрев Клиника 3843 168 0 0 3843 168
6 Систина 672 29 0 0 672 29
7 МАНУ 756 36 441 0 315 36