Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 31.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 446 78 214 3 232 75
2 ЦЈЗ Скопје 53 2 0 0 53 2
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 градинки Прилеп 131
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 домови за стари лица 83/3
5 Жан Митрев Клиника 9 1 0 0 9 1 градинки Скопје 98
6 Систина 117 7 0 0 117 7
7 МАНУ 102 1 98 0 4 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 727 89 312 3 415 86
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 31.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 35 2 2 876 141,8 36 5,8 4,1% 542 298
2 Куманово 12 2 467 327,3 23 16,1 4,9% 389 55
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 27 103 195,5 2 3,8 1,9% 33 68
5 Прилеп 1 12 212 222,4 14 14,7 6,6% 168 30
6 Тетово 7 2 217 108,6 22 11,0 10,1% 112 83
7 Струга 1 84 123,8 19 28,0 22,6% 52 13
8 Велес 3 130 196,2 10 15,1 7,7% 93 27
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Охрид 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 1 27 22,5 3 2,5 11,1% 17 7
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 1 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 4 37 77,1 2 4,2 5,4% 29 6
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Свети Николе 1 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Вкупно 89 7 17 2315 111,4 140 6,7 6,0% 1569 606
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 30302 2315 4035 9 26267 2306
1 ИЈЗ – Вирусологија 18994 1812 2547 7 16447 1805
2 ЦЈЗ Скопје 134 17 0 0 134 17
3 Авицена 820 62 0 0 820 62
4 Биотек 1958 57 0 0 1958 57
5 Жан Митрев Клиника 4278 188 0 0 4278 188
6 Систина 1361 43 0 0 1361 43
7 МАНУ 2002 55 1488 2 514 53
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81