Постапка со сомнителни пациенти на n-CoV 2019-Препораки за здравствените работници

flaer

 

 

Како да облечете и соблечете Лична заштитна опрема (ЛЗО)

flaer

 

 

 

Како правилно да ги миете рацете?

flaer