Истражете ги клучните проблеми

Дознајте како ракот нė засега сите и како сите може да влијаеме врз намалување на инциденцата.

 rak 1

Еднаквост во пристап на грижа од рак

Без разлика кои сме или каде живееме, сите ние заслужуваме пристап до точни информации за ракот и квалитетни услуги во превенција, дијагноза, третман и поддршка.

rak 2

Превенција и намалување на ризик

Повеќе од една третина од канцерите се превентабилни, тоа значи дека може да влијаеме врз намалување на ризикот

rak 3

Свесност, разбирање, митови и дезинформации

Пристапот до податоците и знаењето за рак, нė прави сите многу посилни.

rak 4

Активности на владата и одговорности

Владите можат да влијаат на многу нивоа за спречување и намалување на ракот.

rak 5

Над физичкото: психичко и емоционално влијание

Влијанието на ракот оди подалеку од физичкото здравје, влијаејќи на менталната и емоционалната благосостојба на пациентите и нивните старатели.

rak 6

Спасувајќи животи, штеди пари

Финансиската состојба на нациите, поединците и семејствата има огромно влијание врз одржливиот економски и човечки развој. Со фокусирање на спасување животи, можеме да заштедиме и пари.

rak 7

Намалување на јазот во знаењата

Недостигот од квалификувани здравствени работници е една од најголемите бариери во обезбедувањето квалитетна грижа за ракот.

rak 8

Да работиме заедно како едно

Со здружување на силите, помагаме да се зајакнат напорите кои стимулираат моќно застапување, акција и одговорност на секое ниво.

 

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

 

Подготвил: Оддел за здравствена промоција и следење на болести