Институтот за јавно здравје на Република Македонија го промовира првиот Прирачник за правилна исхрана на доенчиња и мали деца.
Напишан од лекари специјалисти за исхрана во Инститот за јавно здравје на РМ

Практичен и едноставен начин за правилна исхрана на доенчињата.

Прирачникот е наменет за мајките, здравствените работници и сите што се заинтересирани за правилна исхрана на доенчињата, изјави директорот на Инститит за јавно здравје Шабан Мемети

 

Прирачник за правилна исхрана на доенчиња и мали деца (PDF)