Ве информираме дека следните нови обуки за КОВИД – 19 се достапни на македонски и албански јазик и акредитирани од Лекарската Комора на Република Северна Македонија

 НОВИ обуки за КОВИД – 19 подготвени во рамките на СЗО проектот.PDF

Обука бр. 1: Постапување со болни од КОВИД-19 во клинички услови – општи назнаки (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

Обука 2: Стандардни мерки на претпазливост: Хигиена на рацете (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

Обука 3: Зачувување на безбедноста во установите за долготрајна нега за време на КОВИД-19 (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

За да пристапите кон обуките на македонски и албански јазик потребно е да се најавите преку платформата на Министерството за здравство: https://obuki.zdravstvo.gov.mk.

 

Станува збор за официјално акредитирани обуки од Лекарската комора на С. Македонија, а по завршувањето на обуките учесниците ќе можат да го преземат својот сертификат за обуката од самата платформа https://obuki.zdravstvo.gov.mk.

 

Обуките се преведени како дел од проектот на Светската здравствена организација, под наслов: „Поддршка за јавното здравје и здравствените услуги за време на вториот бран на КОВИД–19 во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединетото Кралство и со поддршка од британската амбасада.

 

За повеќе информации погледнете го документот во прилог.

 

Ќе бидеме благодарни ако овие информации бидат споделени со студентите на медицински факултет од завршните години.

 

Срдечно,

 

Светска здравствена организација