СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 21.09-27.09.2020

Тестирани се вкупно 9.691 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, зголемување од 0,3% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 890 нови позитивни случаи од 31 град во државата со намалување од 6,4% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=315; 35,4%), а највисока неделна инциденца е регистрирана во Кочани – 175,1/100.000 (Табела 1, Картограм 1).

 

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, 21.09-27.09.2020, Р.С. Македонија

k1

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=184, 20,7%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=172; 19,3%), 50-59 (n=161; 18,1%), 30-39 (n=152; 17,1%) и 20-29 (n=121; 13,6%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=28; 3,1%) и 10-19 години (n=72; 8,1%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 436 (49,0%) лица од женски и 454 (51,0%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=864; 97,1%), регистрирани се 138 (16,0%) хоспитализирани (зголемување од 72,5% во споредба со минатата недела), а кај 231 (26,8%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 332 (38,5%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 27 лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 705 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 28 смртни случаи од 13 градови, намалување од 41,7% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 23 лица биле над 60 години, 4 на возраст од 50-59 и еден од 40-49 години. Сите биле хоспитализирани. Коморбидитети се регистрирани кај 25 починати лица.

 

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 27.09.2020, пријавени се вкупно 17.674 случаи на COVID-19 (I=854,2/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар и Штип. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 1).

Табела 1. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

120400200_614354849260099_6102408562768373734_n

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип со 2.375,0 на 100.000 жители, додека инциденца со над 1.000 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Свети Николе, Куманово, Скопје, Дебар и Ресен (Табела 1, Картограм 2).

Картограм 2. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

k2

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 8.978 машки и 8.696 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 866,2/100.000, додека кај женските 842,1/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 99 години (просек – 44,2 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 3.898 (22,1%) со инциденца од 1.017,0/100.000, а највисока специфична инциденца од 1.180,0/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (3.281 заболени). Најниска инциденца од 268,7 и 352,9 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 615 и 883 случаи соодветно (Графикон 1).

 

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=17.674)

g1

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=243) е регистриран на 17.07.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=17.674)

g2

Од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Пикот е достигнат во 28-мата недела (n=1.074) (Графикон 3).

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 2020 година (n=17.674)

g3

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), 19,6% (n=3.458) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Според извештаите од болниците кои пристигнаа до ИЈЗ (КИБФС, ГОБ 8-ми Септември, ИБЗД Козле, Клинички болници Штип, Тетово и Битола, Општи болници Прилеп, Куманово, Охрид, Гостивар, Струга, Струмица, Велес, УК за гинекологија и акушерство, Клиника на Аџибадем Систина и Zhan Mitrev Clinic), моментално е хоспитализирано 361 лице, а од нив 69 се на кислородна поддршка и 16 на инвазивна/неинвазивна механичка вентилација.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (65,9%), малаксаност (43,1%), кашлица (38,9%), главоболка (15,6%), болка во грло (15,4%), ослабен осет за мирис и/или вкус (11,9%), треска (11,8%) и отежнато дишење (10,9%).

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), кај 4.503 или 25,5% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), пријавен е 151 (0,9%) случај кај бремени жени, од кои 41 била хоспитализирана во текот на болеста. Шеесет и пет од регистрираните се асимптоматски случаи.

Во однос на коморбидитети, од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), кај 5.284 (30,0%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 3.664 лица имаат кардиоваскуларна болест, 1.432 дијабет, 754 се со хронична белодробна болест и 958 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 2.030 (58,7%) се присутни коморбидитети.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), регистрирани се 969 (5,5%) случај на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани се 729 смртни случаи (Лт = 4,1%).  Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 19.06.2020 и 27.06.2020 година (n=12), а според недела на пријавување во тек на 25-тата недела (n=54) (Графикон 4). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=530) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 138,3/100.000 жители. Регистрирани се 459 смртни случаи кај лица од машки и 270 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 588 (80,7%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=442), дијабет (n=206) и белодробна болест (n=108). Регистрирани се три смртни случаи кај бремени жени и седум смртни случаи кај здравствени работници. Четириесет и осум (6,6%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 681 (93,4%) починале за време на хоспитализација.

Графикон 4.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=729)

g4

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=17.639; 99,8%), 456 (2,6%) се импортирани, од нив 8 се детектирани на точка на влез. Вкупно 7.270 лица (41,1%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02-27.09.2020 тестирани се вкупно 185.708 материјали (детектирани 17.667 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 2). Со ова во Р. С. Македонија се направени 89.750 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 2. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=185.708)*

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 185.708 17.674 4.982 24 180.726 17.650
ИЈЗ – Вирусологија 78.571 9.591 3.226 22 75.345 9.569
ЦЈЗ Скопје 2.758 332 0 0 2.758 332
Авицена 18.485 1.338 0 0 18.485 1.338
Биотек 18.292 876 0 0 18.292 876
Жан Митрев Клиника 24.255 1.593 0 0 24.255 1.593
Систина 19.430 938 0 0 19.430 938
Лаор 1.887 98 0 0 1.887 98
МАНУ 13.283 2.086 1.756 2 11.527 2.084
Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
Судска медицина 670 8 0 0 670 8
ЦЈЗ Битола 4.737 555 0 0 4.737 555
КИБФС 980 120 0 0 980 120
ГАК 1.028 34 0 0 1.028 34
Синлаб 570 17 0 0 570 17

*7 лица се лабораториски потврдени во странство

Според исходот од заболувањето, 2.283 лица (12,9%) се активни случаи, 14.662 случаи (83,0%) се водат како оздравени (877 од нив се здравствени работници и 132 се бремени жени), испишани од болница, со 2 негативни теста по домашното лекување или по новиот алгоритам (Табела 3, Графикон 5). Од случаите кои се водат како оздравени, 2.316 (15,8%) биле хоспитализирани додека останатите 12.344 (84,2%) биле на домашно лекување.

Графикон 5.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=17.674)

g5

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=17.674)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 677 5.964 261 6.902
Куманово 181 1.496 71 1.748
Тетово 169 1.168 88 1.425
Штип 51 1.173 27 1.251
Гостивар 99 778 51 928
Прилеп 128 503 39 670
Струга 52 553 59 664
Охрид 44 357 20 421
Кочани 152 189 8 349
Свети Николе 38 303 2 343
Кичево 38 271 15 324
Велес 34 270 15 319
Битола 58 230 8 296
Дебар 43 227 15 285
Кавадарци 48 185 2 235
Струмица 148 73 12 233
Ресен 16 143 5 164
Делчево 71 48 6 125
Пробиштип 20 91 111
Виница 29 77 4 110
Крива Паланка 27 76 4 107
Берово 37 63 2 102
Гевгелија 38 62 100
Македонски Брод 11 76 5 92
Радовиш 15 57 4 76
Демир Хисар 2 57 2 61
Пехчево 4 40 44
Неготино 6 34 2 42
Македонска Каменица 15 20 35
Валандово 22 9 31
Кратово 24 24
Крушево 2 16 2 20
Богданци 6 11 17
Демир Капија 1 11 12
Дојран 1 7 8
ВКУПНО 2.283 14.662 701 17.674

 

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека:

 • Скопје, Кочани и Струмица се во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Берово, Валандово, Свети Николе и Делчево се во фаза 3 (локализирана трансмисија).
 • Останатиот дел од Република Северна Македонија е во фаза 2 (спорадични случаи).

 

На Табела 4 е даден моментален приказ на активните случаи по општини во региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата.

Табела 4. Активни случаи од COVID-19 по општини, Скопје, Струмица и Кочани (n=977)

Град/ општина Активни случаи Град/ општина Активни случаи
Скопје 677 Куманово 148
Аеродром 107 Струмица 125
Центар 97 Василево 11
Карпош 84 Босилово 8
Кисела Вода 80 Ново Село 4
Гази Баба 77 Кочани 152
Чаир 54 Кочани 132
Ѓорче Петров 52 Чешиново – Облешево 19
Бутел 29 Зрновци 1
Илинден 28
Шуто Оризари 17
Сарај 11
Студеничани 8
странец 7
Арачиново 7
Петровец 7
Чучер Сандево 5
Сопиште 3
нераспределен 2
Зелениково 2

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 27.09.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 32.730.945

Број на смртни случаи на глобално ниво – 991.224

 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 16.233.110
  • Смртни случаи – 546.864
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 6.720.771
  • Смртни случаи – 711
 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 5.662.875
  • Смртни случаи – 234.681
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 340.215
  • Смртни случаи – 60.345
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.172.342
  • Смртни случаи – 25.481
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 600.891
  • Смртни случаи – 13.129

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

Скопје, 28.09.2020

 

Оддел за епидемиологија на заразни болести

Институт за јавно здравје