Одделот за здравствена промоција и следење на болести при Институтот за јавно здравје ја согледа потребата за подигнување на свеста за бенефитите од доење, па со таа цел  подготви ВОДИЧ ЗА ДОЕЊЕ  кој е достапен за идните и млади родители како и за нивното блиското семејството. 
Доењето е повеќе од начин да се нахрани бебето, тоа станува нов начин на живот!

Водич за доење

vodic