Seksioni i testimit dhe dozimetrisë, në kuadër të Njësia e mbrojtjes nga rrezatimi

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Seksioni i testimit dhe dozimetrisë

Monitorim individual::

  1. Vlerësim i shkallës së ekspozimit të personave në vendin e punës ku përdoren burime të rrezatimit jonizues dhe
  2. Vlerësim i shkallës së ekspozimit të individëve ose grupeve të popullatës përmes përcaktimit të ekuivalentit të dozës personale për trupin Hp(10)dhe ekstremitetet Hp(0,07);

Monitorim dozimetrik në mjedisin jetësor në vend me përcaktim të ekuivalentit të dozes ambientale H*(10);

Detektim (zbulimi dhe gjetja), dozimetri dhe analizë gama spektrometrike e e burimeve dhe materialeve të tjera radioaktive me prejardhje të panjohur në lloje të ndryshme të lëndëve të para, mbetjeve të metaleve dhe llojeve të tjera të materialeve, gjatë importit ose eksportit.

Коntroll i cilësisë së aparateve të Rentgentit në diagnostikë::

  1. Radiografi e përgjithshme,
  2. Fluoroskopi,
  3. Mamografi,
  4. Tomografia e kompjuterizuar,
  5. Radiologji dentare,
  6. Angiografë në radiologjinë dhe kardiologjinë intervente.

 

Informacion për kontakt

Telefoni: +389 2 312 50 44, lok.11

E-maildozimetrija@gmail.com