Mikrobiologjia

Laboratori i bakterologjisë dhe rezistencës antimikrobike

Shërbime bakterologjike:

 1. Analizë bakterologjike e strishos nga hunda
 2. Analizë bakterologjike e strishos nga fyti
 3. Analizë bakterologjike e strishos nga zgavra e gojës (gingiva, afte, gjuhë)
 4. Analizë bakterologjike e përshtymës
 5. Analizë bakterologjike e bronholavatit – aerobe
 6. Analizë bakterologjike e bronholavatit – anaerobe
 7. Analizë bakterologjike e ndryshimeve në lëkurë
 8. Analizë bakterologjike e strishos nga sytë (konjuktivi)
 9. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i jashtëm
 10. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i mesëm – aerobe
 11. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i mesëm – anaerobe
 12. Analizë bakterologjike e strishos nga kërthiza
 13. Analizë bakterologjike e strishos nga plaga, djegia, fistulla –aerobe
 14. Analizë bakterologjike e strishos nga plaga, djegia, fistulla –anaerobe
 15. Analizë bakterologjike e strishos nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –aerobe
 16. Analizë bakterologjike e strishos nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –anaerobe
 17. Analizë bakterologjike e punktatit, abcesit, eskudatit – aerobe
 18. Analizë bakterologjike e punktatit, abcesit, eskudatit – anaerobe
 19. Analizë bakterologjike e dializatit – aerobe
 20. Analizë bakterologjike e dializatit – anaerobe
 21. Hemokulturë – aerobe
 22. Hemokulturë – anaerobe
 23. Analizë bakterologjike e urinës
 24. Analizë bakterologjike e strishos nga uretra
 25. Analizë bakterologjike e strishos nga uretra për mykoplazma (Mycoplazma hominis dhe Ureoplazma ureoliticum)
 26. Analizë bakterologjike e strishos nga vulva
 27. Analizë bakterologjike e strishos nga vagjina dhe kanali cervikal
 28. Analizë bakterologjike e strishos nga vagjina dhe kanali cervikal për mykoplazma (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 29. Analizë bakterologjike e spermës (spermokulturë) – aerobe
 30. Analizë bakterologjike e spermës (spermokulturë) – anaerobe
 31. Analizë bakterologjike e fecesit (koprokulturë)
 32. Analizë bakterologjike e strishos rektale
 33. Serotipizim i baktereve të llojit Salmonella dhe Shigella
 34. TPHA – Treponema pallidum– antitrupa specifikë antitreponemikë
 35. RPR – Treponema pallidum – antitrupa jospecifikë antitreponemikë
 36. Francisella tularensis – slajd testi i aglutinimit
 37. Analizë e ndjeshmërisë së mikroorganizmave të izoluar ndaj antibiotikëve dhe kimioterapeutikëve (antibiogram)