Aktivitete dhe risi

Aktivitete, njoftime, risi dhe ngjarje

Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Për IShPRMV

Përfaqësimi i segmentit të shëndetit publik në vend nëpërmjet aktiviteteve të Institutit të Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 10 Qendrave rajonale të Shëndetit Publik, është i rëndësishëm në kuantumin e menduar dhe të zbatuar të mendimeve profesionale, monitorimet dhe kontrollet, hetimet analitike dhe vlerësimet e rreziqeve, në krijimin e veçorive nga terreni si një pasqyrë individuale deri në analizimin e tyre në tërësi si një pasqyrë e përgjithshme.

Vlerat tona
  • Cilësia
  • Tradita
  • Efikasiteti
  • Partneriteti
  • Përgjegjësia
Më shumë për IShPRMV

Identiteti ligjor

Historia

Më shumë

Historia

Në vitin 1921 është formuar Stacioni i parë bakterologjik në Shkup

Më shumë

Misioni

Të promovojë shëndetin dhe mirëqenien e popullatës

Më shumë

Vizioni

Popullatë e shëndetshme në një mjedis jetësor të shëndetshëm dhe të sigurt

Më shumë

DEPARTAMENTET E INSTITUTIT

VEPRIMTARIA kryesore e Institutit të Shëndetit Publik është KUJDESI PËR SHËNDETIN e popullatës

Departamenti i statistikës shëndetësore dhe i publicistikës

Më shumë

Departamenti i promovimit të shëndetit dhe i ndjekjes së sëmundjeve

Më shumë

Departamenti i ekzaminimit dhe i kontrollit të barnave

Më shumë

Departamenti i ekzaminimeve kimike dhe radiologjike

Më shumë

Departamenti i mikrobiologjisë

Më shumë

Departamenti i ekologjisë shëndetësore

Më shumë

Departamenti i epidemiologjisë së sëmundjeve ngjitëse

Më shumë

Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Më shumë

00 +

Kuadro profesionale

00 +

Analiza në muaj

00 +

Shërbime

00 +

Vjet ekzistencë

SHËRBIMET E INSTITUTIT

Instituti siguron shërbime në një nivel adekuat të bazuara në një nivel të lartë të njohurive, kompetencës së punonjësve tanë shkencor dhe profesional dhe zbatimin e metodave dhe laboratorëve të akredituar në nivel ndërkombëtar

Laboratori

Më shumë

Kontrolle sanitare (shëndetësore - higjienike)

Më shumë

Mjekësia e punës

Më shumë

Monitorim dhe këshillimore për ushqyerjen

Më shumë

Trajnime

Më shumë

Kërkesa për analiza

Më shumë

Pyetje të parashtruara shpesh

PPSh

Publikime

Publikime profesionale
Image
Image

UDHËZUES PËR MJEKËT E MBROJTJES SHËNDETËSORE PRIMARE PËR PARANDALIMIN E PËRDORIMIT TË ALKOOLIT

Image
Image

Etiketa Ekologjike BE për letrën e printuar

Image
Image

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, PJESA 3

Image
Image

HARTA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2020, PJESA 3