• 27.09.2020

КЛУЧНИ ПОРАКИ И ДЕЈСТВА ЗА COVID-19 ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВО УЧИЛИШТАТА


I. ФАКТИ ЗА COVID-19
Што е COVID-19?
COVID-19 е болест предизвикана од нов вид на коронавирус. „CO“ означува корона, „VI“ за вирус и „D“ за болест. Порано, оваа болест се нарекуваше „нов коронавирус за 2019 година“ или „2019-nCoV“. Вирусот COVID-19 е нов вирус поврзан со исто семејство на вируси како тежок акутен респираторен синдром (SARS) и некои видови настинка.
Кои се симптомите на COVID-19?
Симптомите може да вклучуваат треска, кашлица и отежнато дишење. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија или тешкотии во дишењето. Поретко, болеста може да биде фатална. Овие симптоми се слични на грип или настинка, кои се многу почести отколку COVID-19. Ова е причината зошто е потребно тестирање за да се потврди дали некој има COVID-19.
Како се шири COVID-19?
Вирусот се пренесува преку директен контакт со респираторни капки на заразено лице (генерирано преку кашлање и кивање). Поединци исто така можат да бидат заразени од и да ги допираат површините контаминирани со вирусот и да го допираат лицето (на пример, очи, нос, уста). Вирусот COVID-19 може да преживее на површините неколку часа, но едноставните средства за дезинфекција можат да го убијат.
Кој е најмногу изложен на ризик?
Учиме повеќе за тоа како COVID-19 влијае на луѓето секој ден. Постарите луѓе и луѓето со хронични медицински состојби, како што се дијабетес и срцеви заболувања, се чини дека имаат поголема опасност од развој на тешки симптоми. Бидејќи ова е нов вирус, ние сè уште учиме како влијае на децата. Знаеме дека е можно луѓето од која било возраст да бидат заразени со вирусот, но досега има релативно малку случаи на пријавени COVID-19 кај деца. Ова е нов вирус и треба да научиме повеќе за тоа како влијае на децата. Вирусот може да биде фатален во ретки случаи, досега главно кај постари лица со веќе постоечки медицински состојби.
Кој е третманот за COVID-19?
Во моментов нема достапна вакцина за COVID-19. Сепак, многу од симптомите може да се третираат, а добивањето рана нега од давател на здравствена заштита може да ја направи болеста помалку опасна. Постојат неколку клинички испитувања кои се спроведуваат за да се оцени потенцијалната терапевтска терапија за COVID-19.
Како може да се забави или спречи ширењето на COVID-19?
Како и кај другите респираторни инфекции како грип или настинка, мерките за јавно здравје се клучни за да се забави ширењето на болестите. Мерките за јавно здравје се секојдневни превентивни активности кои вклучуваат:
✓ останување дома кога е болен;
✓ покривање на устата и носот со свиткан лакт или марамче при кашлање или кивање. Фрлете го користеното марамче веднаш;
✓ често миење раце со сапун и вода; и
✓ чистење на често допрени површини и предмети.
II. ВОВЕД
Епидемијата на коронавирусна болест (COVID-19) е прогласена за итен јавно здравствен проблем од меѓународно значење (PHEIC) и вирусот сега се прошири на многу земји и територии. Иако сè уште не е познато многу за вирусот што предизвикува COVID-19, ние знаеме дека тој се пренесува преку директен контакт со респираторни капки на заразено лице (генерирано преку кашлање и кивање). Поединци исто така можат да бидат заразени од допирање на површини контаминирани со вирусот и допирање на нивното лице (на пример, очи, нос, уста). Додека COVID-19 продолжува да се шири, важно е заедниците да преземат активности за да спречат понатамошно пренесување, да ги намалат влијанијата од епидемијата и да ги поддржат мерките за контрола.
Заштитата на децата и образовните установи е особено важна. Неопходни се мерки на претпазливост за да се спречи потенцијалното ширење на COVID-19 во училишните средини; сепак, исто така, мора да се внимава да се избегнат стигматизирање на децата и персоналот кои можеби биле изложени на вирусот. Важно е да се запомни дека COVID-19 не прави разлика помеѓу границите, етникумите, статусот на попреченост, возраста или полот. Образовните средини треба да продолжат да бидат добредојдени, почитувани, инклузивни и поддржувачки средини за сите. Мерките преземени од училиштата можат да спречат влегување и ширење на COVID-19 од страна на учениците и вработените кои можда биле изложени на вирусот, истовремено минимизирајќи ги нарушувањата и заштитувајќи ги учениците и вработените од дискриминација.
Цел
Денес, децата и младите се глобални граѓани, моќни агенти на промени и следната генерација на негуватели, научници и лекари. Секоја криза претставува можност да им помогнете да научат, да негуваат сочувство и да ја зголемат еластичноста додека градат побезбедна и повнимателна заедница. Имањето информации и факти за COVID-19 ќе помогне да се намали стравот и вознемиреноста кај децата околу болеста и ја поддржуваат нивната способност да се справат со какви било секундарни влијанија во нивните животи. Ова упатство обезбедува клучни пораки и размислувања за ангажирање на училишни администратори, наставници и вработени, родители, негуватели и членови на заедницата, како и на самите деца во промовирање на безбедни и здрави училишта.
Целта на овој документ е да обезбеди јасни и активни насоки за безбедно работење преку превенција, рано откривање и контрола на COVID-19 во училиштата и другите образовни установи. Упатството, иако е специфично за земјите кои веќе го потврдија пренесувањето на COVID-19, сепак е релевантно во сите други контексти. Образованието може да ги охрабри учениците да станат поборници за превенција и контрола на болести дома, во училиште и во нивната заедница разговарајќи со други за тоа како да се спречи ширењето на вирусите. Одржувањето на безбедни училишни операции или повторното отворање на училиштата по затворањето бара многу размислувања, но ако се направи добро, може да го промовира јавното здравје.
III. Училишни администратори, наставници и персонал
Основни принципи
Следењето на основните принципи може да помогне во одржувањето на безбедноста на учениците, наставниците и вработените во училиште и да помогне во запирање на ширењето на оваа болест. Препораки за здрави училишта се:
 • Болни ученици, наставници и друг персонал не треба да доаѓаат на училиште.
 • Училиштата треба да спроведуваат редовно миење на рацете со безбедна вода и сапун, алкохол / средство за дезинфекција на рацете или раствор на хлор и минимум, дневна дезинфекција и чистење на училишните површини.
 • Училиштата треба да обезбедат вода, санитација и уреди за управување со отпад и да ги следат процедурите за чистење и деконтаминација на животната средина.
 • Училиштата треба да промовираат социјално дистанцирање (термин што се применува на одредени активности што се преземаат за да се забави ширењето на многу заразна болест, вклучително и ограничување на големи групи луѓе кои се здружуваат).
Знајте ги најновите факти
Разберете ги основните информации за коронавирусната болест (COVID-19), вклучувајќи ги нејзините симптоми, компликации, како се пренесува и како да се спречи пренесувањето. Бидете информирани за COVID-19 преку реномирани извори како што се УНИЦЕФ, СЗО и советници за министерство за здравство во земјите. Бидете свесни за лажни информации / митови кои можат да циркулираат преку уста или преку Интернет.
Обезбедете безбедно работење во училиште
Ажурирајте ги или развијте училишни планови за итни случаи и вонредни состојби. Работете со службени лица за да се гарантира дека училиштата не се користат како засолништа, единици за третман, итн. Размислете за откажување на настани / состаноци во заедницата што обично се случуваат во училишните простории, засновани на ризик.
Зајакнување на честото миење раце и санитација и набавка на потребните материјали. Подгответе и одржувајте објекти за миење на рацете со вода и сапун, и ако е можно, ставете марамчиња за чистење на рацете врз основа на алкохол (средства за дезинфекција на рацете) во секоја училница, на влезовите и излезите, и во близина на трпезариите и тоалетите.
Исчистете ги и дезинфицирајте ги училишните згради, училниците и особено водата и санитарните јазли барем еднаш на ден, особено површините што ги допираат многу луѓе (огради, маси за ручек, спортска опрема, рачки на вратите и прозорците, играчки, помагала за учење итн.)
Спроведување на практики за социјално дистанцирање што може да вклучува:
 • Одржување дистанца при почеток и крај на училишниот ден.
 • Откажување собири, спортски игри и други настани што создаваат преполни услови.
 • Кога е можно, создадете простор за детските работни маси да бидат оддалечени најмалку еден метар.
 • Научете и моделирајте создавање простор и избегнувајте непотребно допирање.
Воспоставете процедури доколку децата или вработените не се чуствуваат добро
Планирајте однапред со локалните здравствени власти, училишниот здравствен персонал и ажурирајте ги списоците за контакти во итни случаи. Обезбедете постапка за одделување на болни деца и персонал од оние кои се добро – без создавање стигма – и процес за информирање на родителите / старателите и консултации со давателите на здравствени услуги / здравствените власти каде што е можно. Учениците / персоналот можеби ќе треба да бидат упатени директно во здравствена установа, во зависност од ситуацијата / контекстот или да бидат испратени дома. Споделете ги постапките со вработените, родителите и учениците пред време.
Промовирајте споделување информации
Координирајте ги и следете ги упатствата од националните власти за здравство и образование. Споделете ги познатите информации со вработените, старателите и учениците, обезбедувајќи ажурирани информации за состојбата со болеста, вклучително и напорите за превенција и контрола на училиште. Зајакнете дека негувателите треба да ги предупредат училиштата и здравствените власти ако некој во нивниот дом е дијагностициран со COVID-19 и да го чува своето дете дома. Користете ги училишните совети на родители и наставници и други механизми за промовирање на споделување информации. Исто така, не заборавајте да ги решите детските прашања и проблеми, вклучително и преку развој на материјали погодни за деца, како што се постери што можат да бидат поставени на табли за огласи, во тоалети и други централни локации.
Прилагодете ги училишните политики каде што е соодветно
Развијте флексибилна политика за присуство и боледувања што ги охрабруваат децата и вработените да останат дома кога се болни или кога се грижат за болни членови на семејството. Обесхрабувајте ја употребата на награди и стимулации за совршено присуство. Идентификувајте ги критичните функции и позиции на работното место и планирајте алтернативно покритие од страна на персонал унакрсно обучен. Планирајте за можни академски промени во календарот, особено во врска со паузите и испитите.
Следете го посетувањето на училиште
Спроведете системи за следење на отсуства од училишта за следење на отсуството на ученици и вработени и споредување со вообичаените модели на отсуства во училиштето. Алармирајте ги локалните здравствени власти за големо зголемување на отсуството на деца и вработени поради респираторни заболувања.
План за континуитет на учење
Во случај на отсуство од работа / боледување или привремено затворање на училиште, поддржете го постојаниот пристап до квалитетно образование. Ова може да вклучува:
 • Користење на стратегии за онлајн / е-учење.
 • Доделување читање и вежби за домашно учење.
 • Радио, подкаст или телевизиски пренос на академска содржина.
 • Назначување наставници да спроведуваат далечинско дневно или неделно следење со учениците.
 • Преглед / развој на забрзани стратегии за образование.
Спроведете насочено здравствено образование
Интегрирајте превенција и контрола на болести во секојдневните активности и лекции. Осигурете се дека содржината одговара на возраст, пол, етничка припадност и попреченост и активностите се вградени во постојните теми. (Видете Дел за здравствено образование соодветно на возраста).
Обратете се на потребите за ментално здравје / психосоцијална поддршка
Охрабрете ги децата да разговараат за нивните прашања и проблеми. Објаснете им дека е нормално тие да можат да доживеат различни реакции и охрабрете ги да разговараат со наставниците ако имаат какви било прашања или проблеми. Обезбедете информации на искрен, прилагоден на возраста начин. Водете ги учениците за тоа како да ги поддржуваат своите врсници и да спречат исклучување и малтретирање. Осигурете се дека наставниците се свесни за локалните ресурси за нивно добро. Работете со училишни здравствени работници / социјални работници за идентификување и поддршка на учениците и вработените кои покажуваат знаци на вознемиреност.
Поддршка на ранливите популации
Работете со системите за социјални услуги за да се обезбеди континуитет на критичните услуги што можат да се случуваат во училиштата, како што се здравствени прегледи, програми за хранење или терапии за деца со посебни потреби. Разгледајте ги специфичните потреби на децата со попреченост и како маргинализираните популации можат да бидат поакутно погодени од болеста или нејзините секундарни ефекти. Испитајте ги какви било специфични импликации врз девојчињата што може да го зголемат нивниот ризик, како што се одговорност за згрижување на болни дома или експлоатација кога се надвор од училиште.

 

IV. РОДИТЕЛИ / СТАРАТЕЛИ И ЧЛЕНКИ НА ЗАЕДНИЦАТА
Препознајте ги симптомите на COVID-19 (кашлање, треска, отежнато дишење) кај Вашето дете.
Побарајте медицински совет со тоа што прво ќе се јавите во Вашата здравствена установа / давател на услуги и потоа однесете го Вашето дете, доколку Ве советуваат. Запомнете дека симптомите на COVID-19, како што се кашлица или треска, можат да бидат слични на симптомите на грип или настинка, кои се многу почести. Ако вашето дете е болно, чувајте го дома од училиште и известете го училиштето за отсуството и симптомите на Вашето дете. Побарајте читање и задачи за да можат учениците да продолжат да учат додека се дома. Објаснете му на Вашето дете што се случува со едноставни зборови и уверете го дека е безбедно.
Носете ги децата на училиште кога се здрави
Ако Вашето дете не покажува никакви симптоми како што се треска или кашлица, најдобро е да ги чувате во училиште – освен ако не е издаден совет за јавно здравје или друго релевантно предупредување или официјален совет што влијае на училиштето на Вашето дете.
Наместо да ги чувате децата надвор од училиште, научете ги добри практики за хигиена на рацете и респираторните органи за на училиште и на други места, како често миење на рацете (видете подолу), покривање на кашлица или кивање со свиткан лакт или марамче, а потоа фрлајте го во затворена корпа за отпадоци да не ги допираат нивните очи, уста или нос, ако не ги измиле правилно рацете.
Правилно миење на рацете
Чекор 1: Влажни раце со безбедна проточна вода
Чекор 2: Нанесете доволно сапун за да ги покриете влажните раце
Чекор 3: Истрљајте ги сите површини на рацете – вклучително и задната страна на рацете, помеѓу прстите и под ноктите – најмалку 20 секунди
Чекор 4: Исплакнете темелно со проточна вода
Чекор 5: Исушете ги рацете со чиста, сува крпа, крпа за една употреба или фен за раце колку што е достапно
Често мијте ги рацете, особено пред и после јадење; по дување на нос, кашлање или кивање; одење во бања / тоалети / тоалети и секогаш кога Ви се видливо валкани рацете. Ако сапун и вода не се лесно достапни, користете средства за дезинфекција на рацете базирани на алкохол со најмалку 60% алкохол.
Секогаш мијте ги рацете со вода и сапун, ако рацете се видливо валкани.
Помогнете им на децата да се справат со стресот
Децата можат да реагираат на стрес на различни начини. Заедничките одговори вклучуваат тешкотии со спиењето, мокрење во кревет, болка во стомакот или главата и да бидете вознемирени, повлечени, лути, приврзани или да се плашат да не останат сами. Одговорете на реакциите на децата на поддржувачки начин и објаснете им дека тие се нормални реакции на абнормална ситуација. Слушајте ги нивните грижи и одвојте време да ги утешите и да им дадете љубов, да ги уверите дека се безбедни и да ги фалите често.
Ако е можно, создадете им можност на децата да играат и да се релаксираат. Чувајте редовни рутини и распореди колку што е можно, особено пред да заспијат или да помогнете во создавање нови во ново опкружување. Обезбедете факти соодветни на возраста за тоа што се случило, објаснете што се случува и дајте им јасни примери за тоа што можат да сторат за да се заштитат себе си и другите од инфекција. Споделете информации за тоа што може да се случи на смирувачки начин.
На пример, ако Вашето дете се чувствува болно и останува дома или во болница, можете да кажете: „Мора да останеш дома / болница затоа што е побезбедно за тебе и твоите пријатели. Знам дека е тешко (можеби застрашувачко, па дури и здодевно) на моменти, но треба да ги следиме правилата за да се чуваме себеси и другите безбедни. Работите наскоро ќе се вратат во нормала “.
ЧЕК-ЛИСТА ЗА РОДИТЕЛИ / СТАРАТЕЛИ & ЧЛЕНКИ НА ЗАЕДНИЦАТА
 1. Следете го здравјето на Вашето дете и чувајте го дома од училиште ако е болно
 1. Научете и моделирајте добри хигиенски практики за Вашите деца
 • Често мијте ги рацете со сапун и безбедна вода. Ако сапунот и водата не се лесно достапни, користете средства за дезинфекција на рацете базирани на алкохол со најмалку 60% алкохол. Секогаш мијте ги рацете со вода и сапун, ако рацете се видливо валкани
 • Проверете дали е достапна безбедна вода за пиење, а тоалетите или септичките јами се чисти и достапни дома
 • Осигурете се дека отпадот безбедно се собира, складира и отстранува
 • Кашлајте и кивајте во марамче или лакт и избегнувајте да го допирате лицето, очите, устата, носот
 
 1. Охрабрете ги Вашите деца да поставуваат прашања и да ги изразат своите чувства со Вас и нивните наставници. Запомнете дека Вашето дете може да има различни реакции на стрес; бидете трпеливи и разбирливи.
 1. Спречете ја стигмата со употреба на факти и потсетување на учениците да бидат внимателни едни кон други.
 1. Координирајте се со училиштето за да добивате информации и да прашате како можете да ги поддржите напорите за безбедност на училиштето (преку училишните совети на родители-наставници, итн.).
 
V. УЧЕНИЦИ И ДЕЦА
Децата и младите треба да ги разбираат основните информации соодветни на возраста за коронавирусната болест (COVID-19), вклучувајќи ги нејзините симптоми, компликации, како се пренесува и како да се спречи пренесувањето. Бидете информирани за COVID-19 преку реномирани извори како што се УНИЦЕФ, СЗО и советници за министерство за здравство во земјите. Бидете свесни за лажни информации / митови кои можат да циркулираат преку уста или преку Интернет.
ЧЕК-ЛИСТА ЗА СТУДЕНТИ И ДЕЦА
 1. Во ваква ситуација е нормално да се чувствувате тажни, загрижени, збунети, исплашени или лути. Знајте дека не сте сами и разговарајте со некој на кого му верувате, како на Вашиот родител или наставник, за да можете да ги одржувате себе си и Вашето училиште безбедни и здрави.
 • Поставувајте прашања, едуцирајте се и добивајте информации од сигурни извори
 1. Заштитете се себе си и другите.
 • Често мијте ги рацете, секогаш со вода и сапун најмалку 20 секунди
 • Не заборавајте да не го допирате лицето
 • Не споделувајте чаши, прибор за јадење, храна или пијалоци со други
 1. Бидете лидер во одржување на здравјето на себе, Вашето училиште, семејството и заедницата.
 
 • Споделете го она што го научивте за спречување на болести со Вашето семејство и пријатели, особено со помали деца
 • Моделирајте добри практики како кивање или кашлање во лактот и миење на рацете, особено за помладите членови на семејството
 1. Не ги стигматизирајте своите врсници и не задевајте се со некого кој е болен; запомнете дека вирусот не ги следи географските граници, етникуми, возраст или способност или пол.
 2. Кажете им на вашите родители, друг член на семејството или старател ако се чувствувате болни и побарајте да останете дома.
 
Здравствено образование специфично за возраста
Подолу се дадени предлози како да се вклучат ученици од различна возраст за спречување и контрола на ширењето на COVID-19 и други вируси. Активностите треба да бидат контекстуализирани понатаму, засновани врз специфичните потреби на децата (јазик, способност, пол, итн.).
Предучилишна возраст
 • Фокусирајте се на добро однесување во, како што е покривање на кашлање и кивање со лактот и често миење раце
 • Пејте песна додека миете раце за да вежбате препорачано времетраење од 20 секунди.
  • Децата можат да „вежбаат“ миење на рацете со средство за дезинфекција на рацете
 • Развијте начин за следење на миењето на рацете и награда за често / навремено миење на рацете
 • Користете кукли за да демонстрирате симптоми (кивање, кашлање, треска) и што да сторите ако се чувствуваат болни (т.е. главата ги боли, стомакот боли, се чувствуваат топло или дополнително уморни) и како да утешите некој што е болен (култивирање емпатија и безбедно однесување при грижа)
 • Нека децата седат подалеку едни од други, нека вежбаат да ги истегнуваат рацете или да ги „размавтаат крилјата“, треба да чуваат доволно простор за да не ги допираат своите пријатели.
Основно училиште
 • Осигурете се да ги слушате грижите на децата и да одговорите на нивните прашања на соодветен начин според возраста; не ги оптеретувајте со премногу информации. Охрабрете ги да ги изразат и да ги соопштат своите чувства. Дискутирајте за различните реакции што можат да ги доживеат и објасни дека тоа се нормални реакции на абнормална ситуација.
 • Нагласете дека децата можат да сторат многу за да се сочуваат безбедни себеси и другите.
  • Воведете го концептот на социјално дистанцирање (да стоите подалеку од пријателите, да избегнувате голема гужва, да не допирате луѓе ако не треба, итн.)
  • Фокусирајте се на добро однесување во здравството, како што е покривање на кашлица и кивање со лактот и миење раце
 • Помогнете им на децата да ги разберат основните концепти на превенција и контрола на болести. Користете вежби кои демонстрираат како можат да се шират микроорганизмите. На пример, со ставање обоена вода во шише со прскалка и прскање над парче бела хартија. Внимавајте колку патуваат капките.
 • Покажете зошто е важно да ги миете рацете 20 секунди со вода и сапун
  • Ставете мала количина сјај во рацете на учениците и нека ги измијат само со вода, забележете колку сјај останува, а потоа нека ги мијат 20 секунди со вода и сапун
 • Учениците нека анализираат текстови за да идентификуваат однесување со висок ризик и да предложат модифицирање на однесувањето
  • На пример, наставник доаѓа на училиште со настинка. Кива и се покрива со раката. Тој се ракува со колега. Ги брише рацете отпосле со марамче потоа оди на час да предава. Што направил наставникот, што било ризично? Што требаше да стори наместо тоа?
Средно училиште
 • Осигурете се да ги слушате загриженоста на учениците и да одговорите на нивните прашања.
 • Нагласете дека учениците можат да направат многу за да се заштитат себе си и другите.
  • Воведете го концептот на социјално дистанцирање
  • Фокусирајте се на добро однесување во здравството, како што е покривање на кашлица и кивање со лактот и миење раце
  • Потсетете ги учениците дека можат да моделираат здраво однесување за своите семејства
 • Охрабрете ги учениците да спречат и да ја адресираат стигмата.
  • Дискутирајте за различните реакции што можат да ги доживеат и објаснете ги дека овие се нормални реакции на абнормална ситуација. Охрабрете ги да ги изразат и да ги соопштат своите чувства
 • Изградете агенција за учениците и од нив промовирајте факти за јавното здравство.
  • Учениците нека направат свои соопштенија за јавни услуги преку училишни соопштенија и постери
 • Вклучете релевантно здравствено образование во други предмети
  • Лекциите за науката може да опфатат проучување на вируси, пренесување на болести и важноста на вакцинациите
  • Социјалните студии можат да се фокусираат на историјата на пандемии и еволуцијата на политиките за јавно здравје и безбедност
 • Овозможете да учениците напишат сопствени јавно услуслужни најави преку социјалните медиуми, радио или дури преку локален ТВ пренос
  • Лекциите за медиумска писменост можат да ги поттикнат учениците да бидат критички мислители и креатори, ефективни комуникатори и активни граѓани
 • Осигурете се да ги слушате загриженоста на учениците и да одговорите на нивните прашања.
 • Нагласете дека учениците можат да направат многу за да се заштитат себе си и другите.
  • Воведете го концептот на социјално дистанцирање
  • Фокусирајте се на добро однесување во здравството, како што е покривање на кашлање и кивање со лактот и миење раце Охрабрувајте ги учениците да спречат и да ја решат стигмата
  • Дискутирајте за различните реакции што можат да ги доживеат и објасни ги овие се нормални реакции на абнормална ситуација. Охрабрете ги да ги изразат и да ги соопштат своите чувства.
 • Вклучување на релевантно здравствено образование во други предмети
  • Курсевите за наука можат да опфаќаат проучување на вируси, пренесување на болести и важноста на вакцинациите
  • Социјалните студии можат да се фокусираат на историјата на пандемиите и нивните секундарни ефекти и да истражат како јавните политики можат да промовираат толеранција и социјална кохезија.
 • Учениците нека даваат свои соопштенија за јавни услуги преку социјални медиуми, радио или дури и локално телевизиско емитување
  • Лекциите за медиумска писменост можат да ги поттикнат учениците да бидат критички мислители и креатори, ефективни комуникатори и активни граѓани.
This document was written by Lisa Bender (Education UNICEF NYHQ), with technical support from the UNICEF COVID-19 Secretariat members (Carlos Navarro Colorado, Maya Arii & Hugo Razuri) as well as UNICEF WASH, C4D and Child Protection teams. Special thanks to Maida Paisic (UNICEF EAPRO), Le Anh Lan (UNICEF Vietnam), Tserennadmid Nyamkhuu (UNICEF Mongolia), Dr, Maria D Van Kerkhove (WHO) and Gwedolen Eamer (IFRC) for their close collaboration. 2020.