prava

 

Денот на човековите права се одбележува секоја година на 10 декември – денот кога Генералното собрание на Обединетите нации, во 1948 година, ја усвои Универзалната декларација за човекови права, која е потпишана од 56 држави членки (УДХР). УДХР е пресвртнички документ со кој се прогласуваат неотуѓивите права на секое човечко суштество – без оглед на расата, бојата, религијата, полот, јазикот, политичкото или друго мислење, националното или социјалното потекло, имотот, раѓањето или друг статус. Достапен на повеќе од 500 јазици, тој е најпреведуваниот документ во светот.

Тема за 2020: Закрепнете подобро – застанете за човековите права

Оваа година тема на Денот на човековите права се однесува на КОВИД-19 пандемијата и човековите права ќе имаат клучна улога во надминување на последиците од пандемијата на светско ниво.

Ќе ги достигнеме нашите заеднички глобални цели само ако создадеме еднакви можности за сите и ако успееме да се справиме со последиците од КОВИД-19 и да примениме стандарди за човекови права за справување со вкоренети, систематски и меѓугенерациски нееднаквости, исклучувања и дискриминација. 10 декември е можност да се реафирмира важноста на човековите права во повторна изградба на свет каков што сакаме, поттикнување на глобалната солидарност, како и нашата поврзаност и заедничка хуманост. Повик за акција на ООН за човековите права гласи: „Застанете за човековите права“, и истата има за цел да ја вклучи пошироката јавност, партнерите и семејството на ООН, за зајакнување на трансформативната акција и да прикаже практични и инспиративни примери кои можат да придонесат за подобро закрепнување и негување на поеластични и поправедни општества.

Човекови права и цели на одржлив развој

Човековите права се во срцето на целите на одржливиот развој (ЦОР), бидејќи во отсуство на човековото достоинство не можеме да се надеваме дека ќе го поттикнеме одржливиот развој. Човековите права се водени од напредокот на сите ЦОР, а ЦОР се водени од напредувањето на човековите права. Откријте како агенциите на ООН се обидуваат да ги стават човековите права во центарот на нивната работа.

Човековите права мора да бидат во центарот на светот по КОВИД-19

КОВИД-19 кризата е поттикната со продлабочување на сиромаштијата, зголемувањето на нееднаквоста, структурна и вкоренета дискриминација и други недостатоци во заштитата на човековите права. Само мерките за затворање на овие празнини и унапредување на човековите права можат да обезбедат целосно закрепнување и градење на свет кој е подобар, поотпорен, поправеден и поодржлив. Да се ​​стави крај на дискриминацијата од било кој вид: Структурната дискриминација и расизмот ја разгореа кризата КОВИД-19. Еднаквоста и недискриминацијата се основни барања за пост- КОВИД свет.

Решавање на нееднаквости: За да се опоравиме од кризата, мора да се справиме и со пандемијата на нееднаквост. За тоа, треба да ги промовираме и заштитиме економските, социјалните и културните права. Потребен ни е нов социјален договор за нова ера.

Поттикнување на учество и солидарност: Сите сме заедно во ова. Од индивидуи до влади, од граѓанско општество и локалните заедници до приватниот сектор, секој има улога во градењето на пост-КОВИД свет, што ќе биде подобар за сегашните и идните генерации. Треба да се осигураме дека се слуша гласот на најпогодените и најранливите категории на граѓани и дека истите информираат за напредок во закрепнувањето.

Промовирање на одржлив развој: Потребен ни е одржлив развој за луѓето и планетата. Човековите права, Агендата за 2030 година и Парискиот договор се камен-темелник на закрепнувањето што никого не оставаат зад себе.

И покрај напорите за заштита на човековите права, непријателството кон човековите права и кон оние што ги бранат продолжува да расте. Како резултат на тоа, Ден на човековите права оваа година ги охрабрува сите да се залагаат за своите лични права, но и за граѓанските, економските, политичките и културните права. Дополнително, денот има за цел да нè потсети на тоа дека нашите права се основа за одржлив развој и мирни општества.

Оддел за здравствена промоција и следење на болести