Во пресрет на Светскиот ден за борба против дебелината, слушнете ги советите на нашиот експерт д-р Игор Спироски. 

Извор: Телма Тв, 29.09.2017, Телма амбуланта

Тема: Дебелината како ризик фактор

Научен сор. д-р сци Игор Спироски – специјалист по хигиена и здравствена екологија, Институт за јавно здравје