Како дел од одговорот против КОВИД-19 во Република Северна Македонија, СЗО поддржува воведување / адаптација на специфични модули за обука за KОВИД – 19, вклучително и обуки за спречување пренесување на заразни агенси, правилна употреба на ЛЗО и спречување на контаминација во болниците на постелнина, кожа и животна средина, административни превентивни мерки, и други мерки во согласност со упатствата на СЗО, а со цел да се намали ризикот на здравствените работници од изложеност на КОВИД-19 и да се изградат капацитети за управување со позитивни случаи во случај на овој, и/или следните бранови на болеста.
Повеќе на: https://obuki.zdravstvo.gov.mk

Oбуки за здравствени работници (PDF)