Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 19.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 235 1 131 0 104 1
2 Ветеринарен Факултет 15 4 0 0 15 4
3 Авицена 15 0 0 0 15 0
4 Биотек 48 4 0 0 48 4
5 Жан Митрев Клиника 53 5 0 0 53 5
6 Систина 31 1 0 0 31 1
7 МАНУ 115 4 92 0 23 4
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 512 19 223 0 289 19
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 19.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 11 2 7 647 104,8 24 3,9 3,7% 478 145
2 Куманово 2 1 418 292,9 21 14,7 5,0% 375 22
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 38 72,1 2 3,8 5,3% 32 4
5 Прилеп 1 1 203 213,0 13 13,6 6,4% 131 59
6 Тетово 1 1 3 151 75,6 14 7,0 9,3% 74 63
7 Струга 71 104,6 15 22,1 21,1% 51 5
8 Велес 1 1 126 190,2 8 12,1 6,3% 65 53
9 Битола 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 1 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 1 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 31 64,6 2 4,2 6,5% 26 3
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 1 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 3 9 38,3 0 0,0 0,0% 7 2
Вкупно 19 4 16 1858 89,8 110 5,3 5,9% 1367 381
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 22767 1858 1131 1 21636 1857
1 ИЈЗ – Вирусологија 14840 1479 598 1 14242 1478
2 Ветеринарен Факултет 599 50 0 0 599 50
3 Авицена 542 34 0 0 542 34
4 Биотек 1316 52 0 0 1316 52
5 Жан Митрев Клиника 3896 173 0 0 3896 173
6 Систина 703 30 0 0 703 30
7 МАНУ 871 40 533 0 338 40
Резултатите од скринингот од ИЈЗ се однесуваат на ЦЈЗ Велес (Велес, Свети Николе, Кавадарци, Неготино и Гевгелија).
Резултатите од скринингот од МАНУ се однесуваат на ЦЈЗ Скопје.