Актуелности

Image
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

Image
ДВИЖЕЊЕ НА АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

 ДВИЖЕЊЕ НА АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

Image
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2023 ГОДИНА

Image
Информација за состојбата со голема кашлица во РСМ во 2024 година, заклучно со 23.05.2024

 Информација за состојбата со голема кашлица во РСМ во 2024 година, заклучно со 23.05.2024

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА СЛИЧНИ НА ГРИП СЕЗОНА 2023/24 - 20 недела - Завршна информација

 СОСТОЈБА СО ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА СЛИЧНИ НА ГРИП СЕЗОНА 2023/24 - 20 недела - Завршна информација 

Image
ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ИНСЕКТИ

  УРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Правилно отсранете го отпадот и покријте ги контејнерите или кантите откако сте го отстраниле отпадот. Одржувајте ги септичките јами и одводните кана...

Image
СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ 22.5.2024

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРОГИ НА ЕУ (ЕМЦДДА) ВО ЛИСАБОН И ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РСМ (ИЈЗ)   ДАЛИ УПОТРЕБУВАТЕ ДРОГИ? КОЛКУ? ЗОШТО? ЕМЦДДА во соработ...